Research Article

Citations for "An Investigation on Nutritional Status of Tea (Camellia sinensis L.) Grown in Eastern Black Sea Region of Turkey"


Citation to this article as recorded by ASCI logo


Sohail, M.N., F. Rasul, A. Karim, U. Kanwal and I.H. Attitalla, 2011. Plant as a source of natural antiviral agents. Asian J. Anim. Vet. Adv., 6: 1125-1152.
CrossRef  |  


Citations in impact factor journal as recorded by Crossref logo


Plant as a Source of Natural Antiviral Agents
Asian Journal of Animal and Veterinary Advances Vol. 6, Issue 12, 1125, 2011


Citation to this article as recorded by Crossref logo


Çataklı Çayı Havzası Doğu Yakasında Çay Tarımı Yapılan Toprakların Fiziksel, Kimyasal ve Verimlilik Özelliklerinin Belirlenmesi
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi Vol. 4, Issue 2, , 2017

Edirne İli Uzunköprü İlçesinde Yetiştirilen Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Bitkisinin Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Belirlenmesi
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

Services
Related Articles in ASCI
Search in Google Scholar
View Citation
Report Citation

 
©  2021 Science Alert. All Rights Reserved