Search. Read. Cite.

Easy to search. Easy to read. Easy to cite with credible sources.

Articles by Ming Liao (6)

The Pathogenicity Variation of Two Quail-Origin H5N1 HPAV to BALB/c Mice after Six Passages in Quail

Hailiang Sun, Peirong Jiao, Yuqiang Cheng, Runyu Yuan, Pengfei Cui, Liming Jin, Chaoan Xin and Ming Liao

Journal of Animal and Veterinary Advances 10 ( 15 ): 1974 - 1980 , 2011

Porcine IFN-• is Biologically Active and Secreted in the Yeast Pichia pastoris Expression System

Dongsheng He, Zhangyong Ning, Xiaoli Yu, Ming Liao, Kangning Li and Yanzong Zhao

Journal of Animal and Veterinary Advances 10 ( 18 ): 2450 - 2455 , 2011

Amaryllidaceae Alkaloids Exhibit Anti-Influenza Activity in MDCK Cells, an Investigation of Amaryllidaceae Alkaloids and MDCK Cells Insight

Jun He, Wen-Bao Qi, Jin Tian, Pei-Rong Jiao, Guo-Qian Liu, Chang-Hui Zhang and Ming Liao

Journal of Animal and Veterinary Advances 11 ( 14 ): 2485 - 2492 , 2012

Construction and Immunogenicity Study of a Veterinary Recombinant Influenza A (H1N1) Inactivated Vaccine

Weixin Jia, Wenbao Qi, Lang Gong, Mingming Sun and Ming Liao

Journal of Animal and Veterinary Advances 11 ( 17 ): 3213 - 3216 , 2012

Rapid Detection of H4 Subtype Avian Influenza Viruses by Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay

You-Ling Wang, Jin-Xing Yang, Xiao -Yuan Yuan, Wen-Bao Qi, Ming Liao and Wu Ai

Journal of Animal and Veterinary Advances 13 ( 4 ): 191 - 196 , 2014

Structures of Two Coronavirus Main Proteases: Implications for Substrate Binding and Antiviral Drug Design

Xiaoyu Xue, Hongwei Yu, Haitao Yang, Fei Xue, Zhixin Wu, Wei Shen, Jun Li, Zhe Zhou, Yi Ding, Qi Zhao, Xuejun C. Zhang, Ming Liao, Mark Bartlam and Zihe Rao

Journal of Virology 82 ( 5 ): 2515 - 2527 , 2008